Fandom

RuneWiki

Skills

6 304sivua
tässä wikissä
Add New Page
Keskustelu11 Share
Tiedosto:RS3 Skill Screen.png
Skills
 eli taidot ovat pelaajan kehitettäviä taitoja, joita voi kehittää peliä pelatessa. Pelaaja voi kehittää kaikkia taitoja vaihtelevin ominaisuuksin. Suorittamalla jonkun toimenpiteen, pelaaja saa kokemusta tietyssä taidossa. Käyttämällä tavaroita, kuten esimerkiksi kokemuslamppuja, pelaajat saavat normaalia suurempia määriä kokemusta riippuen taidosta ja sen tasosta.

Taidot antavat pelaajan keittää, kalastaa, kaataa puita, tehdä nuotioita, taikoa, tehdä riimuja ja niin edelleen. Jotkut taidot yhdistyvät toisiin, esimerkiksi puunkaato, tulenteko, keittäminen, kalastus ja taistelu. Tässä esimerkissä pelaaja kalastaa ruokaa, keittää ne kokkaustaidolla tulentekotaidon avulla tehdyssä nuotiossa, jonka hän sai aikaan kaatamalla puita. Sitten pelaaja voi käyttää valmistamansa ruoan taistelutasojen kehittämiseen. Mitä suuremmat tasot pelaajalla on taidoissa, sen enemmän pelaajalla on mahdollisuuksia saada resursseja taitojen kehittämiseeen.

Saavuttamalla korkeampia tasoja taidoissa, pelaajat saavat hyvin vaihtelevia etuja. Esimerkiksi korkeatasoinen ketteryystaito, jonka avulla pelaaja pääsee käyttämään erilaisia oikoreittejä ja korkeatasoinen puunkaatotaito, jonka avulla saa nopeammin puista pölkkyjä. Taidot ovat usein tekemisissä rahan kanssa.

Ennustamisen julkaisun jälkeen RuneScapessa on yhteensä 26 taitoa. Jäsenillä on mahdollisuus kehittää kaikkia 26:ta taitoa, kun taas ilmaispelaajilla on vain 16 taitoa kehitettävissä.

Taitojen kehittäminen voi olla tuottavaa, mutta se ei aina päde kaikissa taidoissa, ja se voi riippua siitäkin, miten pelaaja taitoa kehittää. Sen takia onkin suositeltua, että pelaajat hankkivat itse tarvittavat tavaransa, eikä esimerkiksi käytä omaa rahaa taidon kehittämiseen. Kokemus on arvokkaampaa kuin raha.

Pelaajan aloittaessa pelin, kaikki taidot ovat 1, paitsi konstituutio. Konstituutio on jokaisella pelaajalla alussa 10, tekemällä taisteluista reilumpia monstereita vastaan. Pelaajat voivat kehittää taitonsa maksimissaan tasoon 99 lukuunottamatta tyrmientutkintaa, jonka pelaaja voi kehittää maksimissaan tasoon 120. Maksimimäärä kokemusta, joka voi taidossa olla, on 200,000,000.

Pelaajat voivat nostattaa taitojaan väliaikaisesti muutamalla tasolla tavaroilla, taikajuomilla, oluilla, ruoilla, ja kutsunnalla tehdyillä tuttavilla.

Ilmaisenpelaajien taidot

Taidon nimi       Kuvailu
21px-Attack-icon.png
Hyökkäys
Antaa pelaajalle korkeamman tarkkaavaisuuden lähitaisteluissa käytettävissä aseissa. Mitä korkeampi hyökkäystaso, sen enemmän pelaaja tekee vahinkoa. Tehokkaampien aseiden käyttäminen vaatii suurempia hyökkäystasoja.
Voima
16px-Strength-icon.png
Taisteluissa korkeampi voimataso nostattaa pelaajan aiheuttaman vahingon määrää. Joissain tehokkaissa aseissa vaaditaan korkeampaa voimatasona.
Puolustus
18px-Defence-icon.png
Antaa pelaajan käyttää tehokkaampia varusteita ja nostattaa mahdollisuutta pienempään vahinkoon muilta pelaajilta.
Kaukoammunta
21px-Ranged-icon.png
Antaa pelaajien taistella kaukkoammuntaan käytettävillä aseilla ja nuolilla. Kaukoammunta-aseisiin-ja varusteisiin kuten myös muutamiin tavaroihin tarvitaan korkeampaa kaukoammuntatasoa.
Rukous
Prayer-icon.png
Antaa pelaajan rukoilla, joka tuo pelaajalle etua taistelussa. Efektit kestävät niin kauan kunnes pelaajalta loppuu rukouspisteet tai pelaaja ottaa rukouksen pois käytöstä. Taitoa käytetään myös pelaajien hautojen siunaamiseksi tai korjaamiseksi
Taikominen
21px-Magic-icon.png
Antaa pelaajan tehdä taikoja, sisältäen teleporttaukset ja lumoukset. Korkeampi taikomistaso suurentaa mahdollisuutta tehdä enemmän vahinkoa, ja samalla vähentää pelaajaan kohdistuvaa vahinkoa.
21px-Constitution-icon.png
Konstituutio
Antaa pelaajalle tukea, kun pelaaja saa vahinkoa. Pelaajan konstituutiopisteet ovat 40-kertaiset konstituutiotasoon nähden. Kaikki taistelutaidot kehittävät konstituutiota.
Käsityö
21px-Crafting-icon.png
Antaa pelaajan tehdä käsitöitä raaoista materiaaleista, esimerkiksi saviastiat, kaukoammuntavarusteet ja jalokivet.
Kaivaminen
21px-Mining-icon.png
Antaa pelaajan kaivaa kiviä, malmeja ja jalokiviä, joita käytetään takomisessa.
Taonta
21px-Smithing-icon.png
Antaa pelaajan sulattaa malmeja ja mineraaleja harkoiksi, jotka pelaaja voi takoa varusteiksi, aseiksi ja muiksi hyödyllisiksi tavaroiksi.
Kalastus
21px-Fishing-icon.png
Antaa pelaajien kalastaa kaloja, joita voi syödä tai myydä.
Keittäminen
17px-Cooking-icon.png
Antaa pelaajan keittää ruokaa, jota voi käyttää taisteluissa. Korkeampi keittotaso takaa sen, että vähemmän ruokaa tulee palamaan.
Tulenteko
18px-Firemaking-icon.png
Antaa pelaajan sytyttää nuotioita, tähtäen keittämiseen.
Puunhakkuu
18px-Woodcutting-icon.png
Antaa pelaajan kaataa puita ja saada halkoja.
Riimujenteko
20px-Runecrafting-icon.png
Antaa pelaajan tehdä riimuja erityisillä alttareilla, tähtäen taikomiseen.
Luolastotutkinta
21px-Dungeoneering-icon.png
Antaa pelaajan edetä syvemmälle Daemonheimin luolastoissa, avaen pääsyn toisien aseiden käyttämiseen, aarteisiin, monstereihin ja alueisiin.

Maksullisten pelaajien taidot

Taidon nimi Kuvailu
18px-Agility-icon.png
Ketteryys
Antaa pelaajan käyttää oikoreittejä ja suurentaa energian palautusnopeutta, kun pelaajan energia latautuu. Ketteryyttä tarvitsee myös muissa taidoissa, esimerkiksi kalastamisesessa.
Yrttioppi
21px-Herblore-icon.png
Antaa pelaajan puhdistaa yrttejä, joilla pelaaja voi tehdä taikajuomia. Tietyillä taikajuomilla on erilaisia käyttökohteita, esimerkiksi lohikäärmeen tulelta suojaava taikajuoma auttaa pelaajaa siten, ettei pelaajan tarvitse käyttää erityistä kilpeä lohikäärmeitä vastaan. Mitä korkeampi yrttioppitaso pelaajalla on, sitä parempia taikajuomia hän voi tehdä. Suurinta osaa taikajuomista, joihin tarvitaan korkea yrttioppitaso, ei voi vaihtaa toisten pelaajien kesken.
Varastelu
21px-Thieving-icon.png
Antaa pelaajan varastaa marketeista, arkuista ja tietyiltä ihmisiltä.
Veistely
21px-Fletching-icon.png
Antaa pelaajan tehdä ammuksia, esimerkiksi nuolia , varsijousien nuolia ja tikkoja, ja jousiaseita kuten esimerkiksi varsijouset ja jousipyssyt . Niitä käytetään kaukoammunnassa.
Lahtaus
19px-Slayer-icon.png
Antaa pelaajan lahdata tiettyjä monstereita taktiikoilla, joita ei käytetä perustaisteluissa. Lahtaus on käytännöllinen tapa kehittää taistelutaitoja. Lahtauksen avulla pelaaja voi saada todella arvokkaita tavaroita monstereilta.
Maanviljely
21px-Farming-icon.png
Antaa pelaajan kasvattaa kasveja, kuten esimerkiksi hedelmiä, kasviksia, yrttejä ja puita ympäri RuneScapea. Maanviljey on vaikuttava tapa yleisien ja harvinaisten yrttien keräämiseen.
Rakentaminen
21px-Construction-icon.png
Antaa pelaajan rakentaa oman talon tuolineen, pöytineen, työpisteineen, luolineen ja paljon muuta. Jokaisen pelaajan talo on omassa paikassaan, erillään muusta maailmasta. Portaalit ympäri RuneScapea ovat tapoja, joilla pelaaja pääsee taloihinsa.
Metsästys
Hunter-icon.png
antaa pelaajan etsiä jalanjälkiä, pyydystää verkolla, pyydystää langalla ja ansoittaa eläimiä niiltä saatavien turkisten ja tavaroiden saamiseksi.
Kutsunta
19px-Summoning-icon.png
Antaa pelaajan kutsua läheisiä ja lemmikkejä helpottaakseen pelin pelaamista, sekä taistelutaidoissa että taidoissa joissa ei käytetä taistelua. Tietyt läheiset voivat pitää pelaajan tavaroita, sallien pelaajan pitää enemmän kuin 28 tavaraa.
Ennustaminen
21px-Divination-icon.png
Antaa pelaajan kerätä ennustamisenergiaa ympäri RuneScapea, joilla voi tehdä useita hyödyllisiä tavaroita.
Keksintä Uusi, suunnitteilla oleva taito, jossa pelaaja voi tehdä ja yhdistellä aseita, täydennys ennustamiseen.

Jos maksullinen pelaaja kehittää jonkun taidon tasoon 99, hän voi hankkia kyseisen tason saavutusviitan.

Kokemus ja tasot

Jokaisella taidolla on kokemuspisteet ja tasot. Seuraavan tason kokemuspisteiden määrä saadaan kaavasta

\displaystyle\sum_{x=1}^{L-1}[x+300^{x/7}]/4

Kaavalla ero tasojen välillä kasvaa noin 10%.

Esimerkiksi Taso 1 = 0

[2+300^{1/7}]/4=83 Tasolle L = 2,ero 83

([3+300^{2/7}]/4)+83=174 Tasolle L = 3,ero 91

([4+300^{3/7}]/4)+174=276 Tasolle L = 4, ero 102

jne.

Noin 20 tasolta eteenpäin voidaan sanoa että 7 levelin välein kokemus kaksinkertaistuu, eli joka levelillä tulee noin 10% lisää yhteiskokemukseen.

Pelin suurin kokemuspisteiden määrä on 200,000,000, jonka jälkeen kokemuspisteet eivät enää nouse ylemmäs. Tällä hetkellä on noin 4500 on pelaajaa saavuttanut tämän kokemusmäärän jossain taidossa. Taso lopettaa nousemisen jo 99 tasossa, eli 13,034,431 kokemuspisteessä. Poikkeuksena tähän on taistelutaso, joka voi olla suurimmillaan 200 ja tyrmientutkiminen, joka voi olla suurimmillaan 120. Tällä hetkellä pelaaja, jolla on eniten kokemusta koko pelissä, on S U O M I.

Taitojen pyyhintä

On olemassa pelaajia, joiden konstituutio on vähemmän kuin 10. Kauan aikaa sitten, klassisen RuneScapen aikaan pelaaja saattoi saada taitojen pyyhinnän, johtuen autoklikkereiden ja erilaisten bottien käytöstä. Klassisen RuneScapen aikaan taitojen pyyhintä laski kaikki taidot yhteen, mukaanlukien konstituutuon. Tämän päivän RuneScapessa asia on jo korjattu, eikä konstituutiota voi saada pienemmäksi kuin 10. Nykyään pelaajat joilla on vähemmän kuin 10 konstituutio on todella harvinainen näky.

Klassisen RuneScapen aikaan oli mahdollista valita hahmo, jolla oli valmiiksi alle 10 konstituutio.

Toukokuussa 2001 Jagex ilmoitti seuraavanlaisen tiedotuksen pelaajille:

As part of our promised commitment to stamping down and stopping cheats in RuneScape we have developed a new system to automatically detect people using macro/bot software to gain stats unfairly. It clearly says in our rules that using software to automatically play the game for you and raise your stats for you is cheating! This will not be tolerated. It is just not fair on the players who play the game honestly and get their levels fairly. Our new system is extremely efficient and accurate, and in the last 24 hours we have already identified nearly 2000 players who have been cheating in this way. We also believe that we will be able to identify all future offenders and will continue modifying and improving our detection software to do so. From this point on if you use a macro or use a modified version of the RuneScape client, it is almost 100% certain that you WILL be banned or erased. Since these people gained their stats/items unfairly we have unfortunately had no choice but to completely wipe the stats and inventory of the approximately 2000 people who we have caught using macro/bot software. It seems obvious that these players should not be allowed to keep what they did not gain honestly in the first place. If you are one of the people who we stat-wiped then whining and making excuses to us won't help. Our new system is designed to have a 0% rate of false positives, and we KNOW you were cheating. The stat-wipe is irreversible, so if you want to get your stats back then the only way to do it is to start playing the game fairly, and EARN your way to greatness like everyone else has to.

Click here for a complete list of all the people who have already been stat-wiped. We expect to catch more people at it over the next few days. I hope this proves we are deadly serious about stopping this cheating in RuneScape.

Katso myös


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki