FANDOM


Divination
Divination-icon.png
Toinen nimi Div
Julkaisu 20. Elokuu 2013 (Päivitys)
Jäsenten? Kyllä
Matalin taso
Huipputuloksiin
15
Pelaajia, joilla
99
35 741
Pelaajia, joilla 120 206
Pelaajia, joilla
200M XP
87
[Katso][Keskustelu]
Divination.png

Divination eli ennustaminen on keräily- ja tuottamistaito, jonka ihmiset kehittivät hiljattain kuudennen aikakauden jälkeen. Ennustamisen kehittämisessä pääosin kerätään muistoja ja energiaa lähteistä jonka jälkeen se laitetaan maan halkeamaan. Toinen kehitysmenetelmä on se, että pelaaja tekee pyhiä sijainteja, enteitä ja eleitä. Pelaajat aloittavat taidon kehittämisen Draynorin vankilasta etelään olevalla leirillä, josta hieman etelään mentäessä pääsee ensimmäisen tason lähteille.

Taidon aloittaminen

Ensimmäiseksi pelaaja kerää vaaleista lähteistä muistoja. Lähteestä saa "palloja", jotka ovat siis muistoja, joita laitetaan halkeamaan kokemuksen saamiseksi. Vaihtoehtoisesti pelaaja voi muuttaa muistot energiaksi, tai muuttaa ne väkevöityyn muotoon. 
180px-Divination camp.png

Ennen kuin pelaaja voi kerätä lähteistä muistoja, lähde on ensin aktivoitava. Aktivoimisen jälkeen pelaaja alkaa keräämään automaattisesti muistoja lähteistä. Lähteet kestävät kolmesta sekunnista 45:een sekuntiin, riippuen siitä, että kuinka monta pelaajaa kerää muistoja samasta lähteestä.

Muistot

Kun pelaaja aktivoi lähteen, hän saa siitä muistoja. Muistot viedään halkeamaan, jossa ne muutetaan joko energiaksi, kokemukseksi ja energiaksi tai väkevöidyksi kokemukseksi.
180px-Incandescent wisp.png

Lähde

Muistoja on 12 eri lajia: vaaleat, vilkkuvat, kirkkaat, hohtavat, kipinöivät, kimaltelevat, eloisat, loistavat, briljantit, radiaanit, valaisevat ja hehkuvat.
180px-Incandescent spring.png

Aktivoitu lähde

Pyhä energia

Energian määrä, jonka pelaaja saa lähteistä muistojen mukana, riippuu pelaajan ennustamistasosta. Tasoista 1-54 pelaaja saa vain yhden energian jokaisen muiston mukana. Tasoista 55-74 pelaaja saa kaksi energiaa jokaisen muiston mukana. Kun ennustamistaso on yli 75, pelaaja saa 3 energiaa yhden muiston mukana.

Väkevöidyt muistot

Kun pelaaja kerää muistoja lähteistä, pelaajalla on mahdollisuus saada väkevöity muisto (enriched memory). Pelaaja saa väkevöidyn muiston keräämisestä ja muuttamisesta kaksinkertaiset kokemukset verrattuna standardiin muistoon.

Lähteiden luokse syntyy normaalia lähdettä huomattavasti suurempi väkevöity lähde joka 20. minuutti. Ne syntyvät tasalta, 20 yli ja 20 vailla. Yleensä väkevöidyn lähteen syntyminen kestää noin minuutin enemmän, johtuen palvelimeen johtuvasta suuresta liikenteestä. Näistä väkevöidyistä lähteistä saa pelkästään väkevöityjä muistoja.

Aikakirjojen palaset

100px-Chronicle fragment detail.png

Aikakirjan palanen

Jokaisella minuutilla pelaajan kerättäessä muistoja, pelaajalla on mahdollisuus saada Chronicle fragment eli aikakirjan palanen. Kun pelaaja saa kiinni aikakirjan palasen, hän saa siitä metsästyskokemusta.

Muistojen muuttaminen

Molemmat muistot (standardit eli normaalit ja väkevöidyt eli enriched) laitetaan maan halkeamaan, jonka löydät jokaisen kehityspaikan luota.

Memory conversion.png
Vasemmanpuoleinen valikko muuttaa muistot pelkäksi energiaksi. Tällä menetelmällä ei saa paljao kokemusta, mutta energiaa kyllä.

Keskimmäinen valikko muuttaa standardit muistot ja väkevöidyt muistot kokemukseksi ja samalla pelaaja saa energiaa. Tämä toiminto on käytetyin kolmesta. Pelaaja muuttaa ensiksi standardit muistot kokemukseksi, sitten vasta väkevöidyt muistot.

Oikeanpuolimmainen valikko muuttaa standardit muistot, väkevöidyt muistot ja korkeammaksi kokemukseksi energian avulla. Jos pelaaja on saanut lähteistä väkevöityjä muistoja, ja sitten valitsee oikeanpuolimmaisen toiminnon, pelaaja muuttaa ensiksi väkevöidyt muistot kokemukseksi, sitten vasta standardit.

Lähteiden sijainnit

Siunaukset

Boons eli siunaukset ovat pysyviä, kerran tehtäviä tavaroita, jotka kestävät kestää ikuisuuden. Ne antavat 10% enemmän kokemusta, kun pelaaja kerää muistoja. Jokaisen tason siunauksen voi tehdä vain kerran.

Creating boon.gif
SiunausTasoMääräEnergiatyyppiKokemus
Boon of flickering energy.png Boon of flickering energy10100Pale tai Flickering3
Boon of bright energy.png Boon of bright energy20300Flickering tai Bright5
Boon of glowing energy.png Boon of glowing energy30500Bright tai Glowing7
Boon of sparkling energy.png Boon of sparkling energy40600Glowing tai Sparkling9
Boon of gleaming energy.png Boon of gleaming energy50800Sparkling tai Gleaming11
Boon of vibrant energy.png Boon of vibrant energy601000Gleaming tai Vibrant13
Boon of lustrous energy.png Boon of lustrous energy701250Vibrant tai Lustrous15
Boon of brilliant energy.png Boon of brilliant energy801500Lustrous tai Brilliant17
Boon of radiant energy.png Boon of radiant energy851750Brilliant tai Radiant19
Boon of luminous energy.png Boon of luminous energy902000Radiant tai Luminous21
Boon of incandescent energy.png Boon of incandescent energy952250Luminous tai Incandescent23

Enteet

Enteet ovat kertakäyttötavaroita, joita voi tehdä ennustamisella. Ne pidetään pelaajan repussa, ja ne aktivoituvat itsestään, kun tietyt edellytykset tapahtuvat. Enteitä on neljää eri tyyppiä, jotka ovat elämän palautusenne, tavaroiden suojaaamisenne, elämäenne ja jaksoenne.

  • Elämän palautusenne: parantaa pelaajan elämiä, kun ne tippuvat alle 50%:iin.
  • Tavaroiden suojaamisenne: suojaa ylimääräisen tavaran pelaajan kuollessa.
  • Elämäenne: palauttaa 25% pelaajan elämistä, kun pelaajan elämä on nolla.
  • Läpimenoenne: antaa pelaajalle kyvyn päästä luolastontutkinnassa huoneisiin, joihin pelaajalla ei ole riittäviä vaatimuksia. Jaksoenne nostaa ennustamistaitoa riippuen pelaajan ennustustasosta.

Eleet

Eleet ovat kertakäyttötavaroita, joita voi tehdä ennustamisella. Ne pidetään pelaajan taskussa, ja ne aktivoituvat itsestään, kun tietyt edellytykset tapahtuvat. On olemassa neljää eri tyyppiä ennustusmerkkejä, niitä ovat mm. hengähdystauko, kantaja, tavaran suojaus ja elämä.

  • Hengähdystauko: lisää aikaa haudalle, kun pelaaja kuolee.
  • Kantaja: teleporttaa tavaroita repustasi automaattisesti pankkiin.
  • Tavaran suojaus: suojaa ylimääräisen tavaran pelaajan kuollessa
  • Elämä: palauttaa 25% pelaajan elämistä kun pelaajan elämä on nolla

Pyhät sijainnit

Pelaajat voivat tehdä halutessaan pyhiä sijainteja. Ne ovat skillaajien "hotspotteja". Pyhiä sijainteja ovat metsästykseenpuunhakkuuseenkaivamiseen ja maanviljelyyn perustuvia resurssilähteitä, joista pelaaja voi saada suuria määriä kokemusta ja rahaa kerralla. Suurin osa pyhistä sijainneista kestää noin 30 sekuntia ja niitä voi tehdä vain yhden päivässä.

Tavaroiden muuttaminen

Pelaajat voivat muuttaa tavaroita toisiksi tavaroiksi ennustamisen avulla. Tässä on lista, mitä kaikkea pelaaja voi tehdä. Muuttamisessa käytetään energiaa.

Divination-icon.pngTaso Resurssi Energia Tulos Exp.Voitto/häviö
133 Logs.png Logs2 Flickering energy 1000.png flickeringOak logs.png Oak logs3.3Coins 1000.png -1 008
163 Raw sardine.png raw sardines2 Flickering energy 1000.png flickeringRaw trout.png Raw trout3.6Coins 100.png -215
163 Raw crayfish.png Raw crayfish2 Flickering energy 1000.png flickeringRaw trout.png Raw trout3.6Coins 100.png -185
163 Raw anchovies.png Raw anchovies2 Flickering energy 1000.png flickeringRaw trout.png Raw trout3.6Coins 100.png -158
163 Raw shrimps.png raw shrimp2 Flickering energy 1000.png flickeringRaw trout.png Raw trout3.6Coins 100.png -143
173 Copper ore.png Copper ore2 Flickering energy 1000.png flickeringIron ore.png Iron ore3.7Coins 25.png 43
173 Tin ore.png Tin ore2 Flickering energy 1000.png flickeringIron ore.png Iron ore3.7Coins 25.png 55
223 Iron ore.png Iron ore2 Bright energy 1000.png brightSilver ore.png Silver ore5.2Coins 1000.png -1 353
263 Uncut sapphire.png Uncut sapphire2 Bright energy 1000.png brightUncut emerald.png Uncut emerald5.7Coins 1000.png 2 482,99
293 Iron ore.png Iron ore2 Bright energy 1000.png brightCoal.png Coal6Coins 1000.png -1 245
323 Oak logs.png Oak logs2 Glowing energy 1000.png glowingWillow logs.png Willow logs7.3Coins 250.png -554
333 Uncut emerald.png Uncut emerald2 Glowing energy 1000.png glowingUncut ruby.png Uncut ruby7.4Coins 1000.png -4 514
364 Raw trout.png Raw trout2 Glowing energy 1000.png glowingRaw tuna.png Raw tuna7.7Coins 100.png -218
393 Silver ore.png Silver ore2 Glowing energy 1000.png glowingGold ore.png Gold ore8Coins 100.png -168
423 Uncut ruby.png Uncut ruby2 Sparkling energy 1000.png sparklingUncut diamond.png Uncut diamond9.1Coins 10000.png -11 634,91
463 Raw tuna.png Raw tuna2 Sparkling energy 1000.png sparklingRaw bass.png Raw bass9.6Coins 5.png -9
493 Willow logs.png Willow logs2 Sparkling energy 1000.png sparklingMaple logs.png Maple logs10Coins 100.png -217
585 Uncut diamond.png Uncut diamond2 Gleaming energy 1000.png gleamingUncut dragonstone.png Uncut dragonstone12Coins 100.png -131,41
633 Coal.png Coal2 Vibrant energy 1000.png vibrantMithril ore.png Mithril ore13.3Coins 25.png -25
663 Raw bass.png Raw bass2 Vibrant energy 1000.png vibrantRaw monkfish.png Raw monkfish13.7Coins 250.png -635
723 Maple logs.png Maple logs2 Lustrous energy 1000.png lustrousYew logs.png Yew logs15.2Coins 250.png 358
763 Mithril ore.png mithril ore2 Lustrous energy 1000.png lustrousAdamantite ore.png Adamantite ore15.7Coins 1000.png -2 583,95
933 Yew logs.png Yew logs2 Luminous energy 1000.png luminousMagic logs.png Magic logs21.7Coins 1000.png -2 003,38
966 Adamantite ore.png Adamantite ore10 Incandescent energy 1000.png incandescentRunite ore.png Runite ore23.2Coins 1000.png -1 077,9

Huomaa, että Grand Exchangen hinnat vaihtuvat jatkuvasti. Myöskään Grand Exchangen hinta ei pakosti vastaa sen oikeaa hintaa, eli hintaa millä tietty tavara tulee myydyksi tai ostetuksi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki